Когато стане въпрос за маркетинг първото нещо, за което се сещаме е маркетинг стратегия.

Фирмите използват 2 ключови процеса, за да очертаят своето бъдеще – стратегическо планиране и маркетинговия процес.

Маркетинговата стратегия е основа за дейност в конкретни
пазарни условия. Тя определя способите за използването на маркетинга като предпоставка за разширяване на целевите пазари и
за постигането на ефективни резултати.

Изборът на маркетингова стратегия  е първото, с което започва топ мениджмънта на компанията, след внимателно проучване и задълбочен анализ на пазара.

Какво включва една маркетингова стратегия?

Пазарен сегмент

Кои са вашите целеви клиенти или казано с прости думи – на кого продавате вашите продукти

Вашите цели

Целта на всеки един бизнес е да продава своите продукти и тук задачата е да се набележи измерима цел, която да бъде следвана, след което анализирана.

Проучване на конкуренцията

Сравнението на ключовите показатели (продуктови характеристики, начин на предлагане и др.) на основните конкуренти са също много важен елемент от маркетинговата стратегия.

Маркетингови кампании

Маркетинговите кампании (ТВ, Радио, Социални мрежи и други кнали) са нашите козове (средства), чрез които можемда достигнем до нашите клиенти и да ги убедим да купят нашия продукт или услуга

Какво трябва да направим след като сме проучили достатъчно добре нашите клиенти, конкуренти и пазарния дял в момента?

Прилагаме нашият план!
Имаш нужда от маркетингова стратегия? Обади ни се!