Медийното планиране е сложен процес и е свързан най-общо с това каква най-оптимална комбинация от медии да бъдат изпозвани за определен период за постигане на рекламно въздействие върху целевата аудитория. Нашите маркетинг специалисти Ви гарантират задълбочен анализ на вашият бизнес, и изготвяне на най-добър план за рекламиране на вашият бизнес.

За целта трябва да бъдат определени най-малко 2 основни променливи – обхват и честота, съобразно маркетинговите цели към които се е насочила организацията

Изготвянето на един медиен план следва конкретна логика. Планирането не се обосновава на хаотичност, а следва именно логиката на принципите, залегнали в процеса на планиране, организиране и контрол.

Медийнотото планиране изисква няколко основни етапа:

1) Какво искаме да постигнем т.е какви са маркетинговите цели от които тръгваме изначално за да ги съгласуваме с медийните по същество и обратното
2) Коя е целевата ни аудитория, която се стремим да обхванем с посланието?
3) Кои канали можем да използваме за постигане на медийните цели и съответно рекламоносители?
4) Какъв ще е рекламният график?
5) Колко пари ще са необходими за всеки конкретен канал?
6) Какъв краен резултат ще получим т.е измерване на ефективността
7) Мерки за мониторинг и контрол по време на целия процес

Медиа планирането включва:

  • анализ на пазара, целева аудитория и маркетингова ситуация

  • определяне на рекламните цели

  • определяне на приоритетните медии

  • определяне оптималните стойности на показателите за ефективност (TRP, Coverage, Frequency) и т.н.

  • планиране на етапите на рекламана кампания във времето

  • разпределение на бюджета по медии

За постигане на оптимален резултат, освен оптималните показатели използваме и 12 годишният ни опит при работа с различни клиенти.

По този начин при планиране на рекламни кампании за постигане на оптимални показатели, освен теоретическите данни е добре да се спрем на реалния опит.